Производство агымы

Неодий магнитларының җитештерү агымы

Феррит магнитларының җитештерү агымы

NdFeB магнитларының җитештерү агымы
Феррит магнитларының җитештерү агымы

SmCo магнитларының җитештерү агымы

AlNiCo Магнитларның җитештерү агымы

SmCo магнитларының җитештерү агымы
AlNiCo Магнитларның җитештерү агымы

Бәйләнгән кысу формалаштыру магнитларының җитештерү агымы

Багланышлы инъекция формалаштыру магнитларының җитештерү агымы

Бәйләнгән кысу формалаштыру магнитларының җитештерү агымы
Багланышлы инъекция формалаштыру магнитларының җитештерү агымы

Эластик магнитларның җитештерү агымы

Эластик магнитларның җитештерү агымы